מוסך רמת יוחנן (טרקטורם) | Machine - Heavy machinery index in Israel
The page you requested will be shown in a few seconds
Machine - Heavy machinery index in Israel
Machine - Heavy machinery index in Israel Heavy machinery index in Israel
  מוסך רמת יוחנן (טרקטורם)

  מוסך רמת יוחנן (טרקטורם)

  מוסך רמת יוחנן (טרקטורם)

  מוסך רמת יוחנן (טרקטורם)
  מייצרים מהפך מיכלים/ארגזים ומזלג הרמה קדמי לטרקטור. מייבאים מיכון חקלאי - מיני מעמיסים סטריגל, מרסקות גזם אגרימסטר. נותנים שירות לטרקטור LS ומעמיס וידמאן Weidemann
  General information
  Area: The North
  City: קיבוץ רמת יוחנן
  Phone: 04-8459195
  Fax: 04-8459411
  Site: www.tractoram.com/
  Contact
  Name: דורון יפה
  Phone
  04-8459195
  Email
  Send Email

  The site uses cookies to improve the browsing experience